HOME VOOR WIE IS HET? HET PAND LOCATIE HISTORIE CONTACT
IN 1949 werd in de nabijheid van de Bonifatiuskerk en de Stadsgracht het administratieve centrum van de Leeuwardense gasfabriek gebouwd. Toen de toenmalige Frigas in 1988 een nieuw kantoorgebouw betrok, werd het gebouw de Hoeksterpoort verbouwd tot een complex van 41 woningen, verdeeld over drie verdiepingen. In januari 1990 konden de appartementen in gebruik worden genomen. Sindsdien bevindt de woongroep zich op de tweede verdieping.

SINT CATHARINAPOORT
Wat langer geleden was in dit deel van Leeuwarden de Hoekster- of Sint Catharinapoort gelegen. Om de stad goed te kunnen verdedigen tegen vijanden begon men in de vijftiende eeuw met het graven van een brede gracht om de stad. Aan de binnenkant van de gracht werd een hoge wal gemaakt. In deze stadswal kwamen vier poorten: de Wirdumerpoort, de Onze Lieve Vrouwepoort, de Hoeksterpoort en de Tuinsterpoort. De poorten werden 's nachts gesloten en de brug voor de poort kon als er gevaar dreigde omhoog getrokken worden.

DE BOUW
De Hoeksterpoort werd in 1484 gebouwd ter gelegenheid van de aanleg van de nieuwe singelgracht rondom Leeuwarden. De poort werd vernoemd naar de noordoostelijke buurschap Hoek. Zijn andere naam, Sint Catharinapoort, is ontleend aan de gelijknamige patrones van de kerk van Hoek. Deze kerk bevond zich op enkele tientallen meters ten zuiden van de poort aan de Voorstreek. De Hoeksterpoort werd meteen van een waterpoort voorzien, waardoor het riviertje de Ee (thans Dokkumer Ee) de stad invloeide.

GRONINGERSTRAATWEG EN DE GASFABRIEK
In 1625 werd de poort verfraaid met twee spitse torens. De Hoeksterbuitenpoort kwam in 1584 tot stand na aanleg van het ravelijn, de Hoeksterdwinger, voor de binnenpoort. In 1831 kwam een einde aan het bestaan van zowel de binnen-, de buiten-als de waterpoort. De Groningerstraatweg werd door de afgegraven Hoeksterdwinger aangelegd en een deel van de ravelijnsgracht (Hoeksterpad) gedempt. Op het ravelijn werd later een gasfabriek gebouwd en bevindt zich thans een parkeergarage. Zoals al eerder vermeld behuist het kantoorgebouw van de gasfabriek nu onder meer onze woongroep.