HOME VOOR WIE IS HET? HET PAND LOCATIE HISTORIE CONTACT
Zowel alleenstaanden als samenwonenden en soms ook gezinnen vinden hun plek bij ons. Ze komen uit alle windstreken en hebben de meest uiteenlopende studies gevolgd. Onze woningen worden bewoond door veelal jong volwassen (20-45 jaar) die het leuk vinden om regelmatig samen wat te ondernemen. De gezamenlijke activiteiten bestaan onder anderen uit twee keer per week gezamenlijk eten.

KOKEN
Een ieder kookt ongeveer eens per maand en kan veel vaker mee-eten. Voor het koken en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten bestaat een eenvoudig roulatiesysteem. Daarnaast hebben we af en toe gezamenlijke uitstapjes zoals bowlen, stappen, filmavond, huiskamerconcerten en dergelijke. Samen een barbeque, paasbrunch, sinterklaasfeest of een (thema) feest (zie foto's) leidde tot nu toe ook tot veel gezelligheid.

PARTICIPATIE
Om in de CW de Hoeksterpoort te kunnen komen wonen is voor ons van belang dat een toekomstige bewoner actief wil participeren in de CW. Daarmee wordt bedoeld zo veel als mogelijk deelnemen aan de activiteiten. Eigen inbreng in de CW is noodzakelijk aangezien het functioneren van een groep immers wordt bepaald door de individuele leden. We willen geen anonieme buren van elkaar zijn.

SELECTIEPROCEDURE
Je kunt schriftelijk (email) je interesse tonen voor de CW waarna we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Indien het klikt, wordt je uitgenodigd om met de hele groep te gaan eten. Na deze maaltijd krijg je zo snel mogelijk feedback over de ervaren geschiktheid. Als CW kiezen we de kandidaat die het meest geschikt lijkt voor de betreffende woning (die het best bij de groep en de woning past). Wij geven de naam van de gekozen kandidaat aan de verhuurder (Woon Friesland) door, waarna de kandidaat zelf de huurovereenkomst met Woon Friesland tekent.

GA VERDER NAAR: “HET PAND”